Kirjailijaresidenssi

Hakeminen

Kirjailijaresidenssi on tarkoitettu ensisijaisesti kirjailijoille ja kääntäjille, mutta residenssissä voi työskennellä sen ollessa vapaana myös jonkun muun tilaan soveltuvan alan edustaja. Kirjailijaresidenssissä voi työskennellä pääsääntöisesti yksi taiteilija kerrallaan.

Kirjailijaresidenssiin on jatkuva haku ja residenssijakso on neljän viikon pituinen. On mahdollista hakea myös yhtäjaksoista kolmen kirjailijaresidenssijakson pituista aikaa (kaksitoista viikkoa).

Kirjailijaresidenssiin haetaan vapaamuotoisella kirjeellä. Hakemukseen liitetään yhden sivun mittainen työsuunnitelma, ansioluettelo ja suositukset. Tullakseen valituksi tulee hakijan olla alallaan toimiva ammattilainen ja /tai suorittanut oman alansa loppututkinnon.

Hakemus lähetetään postitse:

Joensuun kaupunki/kulttuuripalvelut
Torikatu 21 C, 3. krs
80100 Joensuu
Kuoreen tunnus: ”Kirjailijaresidenssi”

Valinnoista ilmoitetaan hakijoille henkilökohtaisesti. Tämän jälkeen hakijan tulee hyväksyä kirjailijaresidenssin käyttösäännöt, allekirjoittaa kirjailijaresidenssioleskelua koskeva sopimus ja toimittaa allekirjoitetut dokumentit kulttuuritoimeen. Tämän vastaanottoilmoituksen jälkeen kirjailijaresidenssiasukkaalle lähetetään lasku sekä infopaketti Tuupovaaraan saapumisesta ja kirjailijaresidenssissä oleskelusta.

Käyttömaksu ja sen maksaminen

Valitun asukkaan tulee maksaa kirjailijaresidenssin käyttömaksu kuukautta ennen oleskelun alkua, ellei kulttuuripalvelujen kanssa toisin sovita. Käyttömaksun suuruus neljän viikon työskentelyjaksosta on 250 € (sis. alv 24%).
Kuitti käyttömaksun maksamisesta on esitettävä avaimenluovutuksen yhteydessä. Peruutustapauksissa käyttömaksua ei pääsääntöisesti palauteta. Käyttömaksu palautetaan ainoastaan sairastapauksissa lääkärintodistusta vastaan.

Kirjailijaresidenssipaikan vastaanottaminen ja luovuttaminen

Saapumisajankohdasta on sovittava vähintään viikko etukäteen Tuupovaaran palvelupisteen kanssa. Taiteilijan saapumis- ja lähtöpäivän tulee olla arkipäivä.
Saapuessaan asukas saa oman avaimen Taidetalon kirjailijaresidenssiin. Avaimenluovutuksesta tehdään kirjallinen kuittaus, joka samalla vahvistaa kirjailijaresidenssijakson alkaneeksi. Avaimenluovutuksen yhteydessä asukkaalle luovutetaan myös kirjailijaresidenssin kalusteluettelo. Mahdolliset reklamaatiot luettelon oikeellisuudesta on tehtävä kahden päivän kuluessa oleskelun alkamisesta.

Kirjailijaresidenssijakson päätyttyä asukas palauttaa avaimen kirjailijaresidenssin yhteyshenkilölle ja kuittaa sen luovutetuksi.

Kirjailijaresidenssissä tehdään lähtö- ja tulotarkastus, ja samalla inventoidaan kalusteluettelo. Lähdön jälkeen mahdollisesti havaituista puutteista tai vahingoista ilmoitetaan asukkaalle välittömästi ennen seuraavan asukkaan saapumista.

Joensuun kulttuuri- ja nuorisolautakunta 27.9.2011 § 83.

Yhteyshenkilö:

Kulttuurisihteeri
Sari Suvanto
p. +358 50 543 1906
sari.suvantojns.fi

 

Residenssijaksot 2018

8.1.-5.2.

8.2.-7.3. Varattu

12.3.-9.4.

12.4.-9.5. Varattu

16.5.-12.6. Varattu

2.8.-29.8. Varattu

 

Kirjailijaresidenssin säännöt

1. Joensuun kaupunki vastaa Tuupovaaran Taidetalon kirjailijaresidenssin toiminnasta ja valitsee kirjailijaresidenssin asukkaat sekä lähettää valituille virallisen kutsun kirjailijaresidenssiin. Kaupunki voi myös kutsua kirjailijaresidenssiin taiteilijan. Tullakseen valituksi tulee hakijan olla alallaan toimiva ammattilainen ja /tai suorittanut oman alansa loppututkinnon.

2. Kirjailijaresidenssi luovutetaan pääsääntöisesti yksittäisille hakijoille.

3. Asukkaan tulee allekirjoittaa kirjailijaresidenssin virallinen käyttösopimus. Samalla hän hyväksyy kirjailijaresidenssin käyttösäännöt, ja vahvistaa vastaanottavansa kirjailijaresidenssioleskelupaikan.

4. Asukas vastaa itse omista matkakustannuksistaan, tavaroistaan ja tarvitsemistaan tarvikkeista ja materiaaleista.

5. Kirjailijaresidenssiasunto on varustettu normaalein asumistarpein, joka sisältää peruskalustuksen sekä ruoanlaitto- ja siivoustarpeiston. Peseytymismahdollisuus, sauna ja pyykinpesumahdollisuus on järjestetty viereisessä rakennuksessa olevalle paloasemalle.

6. Tulenteko Taidetalossa ja sen välittömässä läheisyydessä on kielletty. Tupakointi on sallittu ainoastaan sille erikseen osoitetussa paikassa.

7. Kirjailijaresidenssiin ei saa tuoda lemmikkieläimiä.

8. Tiloja ei voi käyttää maalaus- tai kuvanveistoateljeena, eikä muussakaan tämäntyyppisessä toiminnassa.

9. Asukas huolehtii itse omasta vakuutusturvastaan ja omistamansa irtaimiston vakuutusturvasta.

10. Asukas huolehtii kirjailijaresidenssin yleisestä siisteydestä. Tilassa tehdään alku- ja lopputarkastus.

11. Asukas on vastuussa kirjailijaresidenssissä olevista taideteoksista, huonekaluista ja muusta irtaimistosta. Niin ikään asukas on vastuussa siitä, että tilat pysyvät vahingoittumattomina ja tilojen luovutushetkeä vastaavassa kunnossa. Mikäli asukas vahingoittaa tiloja, niissä olevaa irtaimistoa tai muuten esimerkiksi huolimattomuudellaan aiheuttaa tiloissa vahinkoa, asukas on velvollinen korvaamaan kaupungille aiheuttamansa vahingon. Niin ikään asukas on velvollinen korvaamaan tiloissa olevien taideteoksien, huonekalujen ja muun irtaimiston häviämisen tai katoamisen.

12. Asukas ei saa pysyvästi majoittaa kirjailijaresidenssiin ulkopuolisia asukkaita. Lyhytaikaiset vierailut ovat sallittuja. Asukas on vastuussa siitä, että vieraat noudattavat kirjailijaresidenssin sääntöjä.

13. Kirjailijaresidenssissä asuvat sitoutuvat noudattamaan Suomen valtion järjestyslakia.

14. Asukas saa kuittausta vastaan tilaan oman avaimen. Kirjailijaresidenssijakson päätyttyä asukas on velvollinen palauttamaan avaimen Joensuun kaupungin nimeämälle yhteyshenkilölle, jolloin se kuitataan kirjallisesti luovutetuksi. Mikäli avain katoaa, on asukkaan korvattava siitä aiheutuvat kustannukset.

15. Käyttömaksu tulee maksaa ennakkoon, ja se on henkilökohtainen. Maksutosite käyttömaksusta on esitettävä avaimenluovutuksen yhteydessä. Peruutustapauksissa käyttömaksua ei pääsääntöisesti palauteta. Käyttömaksu palautetaan ainoastaan sairastapauksissa lääkärintodistusta vastaan.

16. Kirjailijaresidenssin käyttömaksu sisältää korvauksen tilankäytöstä, tilassa olevan asumiseen liittyvän tarpeiston käytöstä ja laajakaistayhteydestä sekä tavanomaisen kulutuksen mukaisen sähkön ja veden.

17. Taiteilijan tulee toimittaa noin sivun mittainen kirjallinen raportti oleskeluajastaan kaupungin nimeämälle yhteyshenkilölle joko sähköpostitse tai muuten kirjallisesti. Raportti on toimitettava kuukauden kuluessa kirjailijaresidenssijakson päättymisestä.

18. Joensuun kaupungilla on oikeus purkaa asukkaan kanssa tehty sopimus, mikäli kirjailijaresidenssin sääntöjä ei noudateta.

19. Mahdolliset riita-asiat pyritään ratkaisemaan neuvotteluilla. Mikäli neuvottelut eivät johda sopijapuolia tyydyttävään lopputulokseen, ratkaistaan erimielisyydet Joensuun käräjäoikeudessa.

Joensuun kulttuuri- ja nuorisolautakunta 27.9.2011 § 83.

Kirjailijaresidenssin tilat

Tuupovaaran palvelut

Tuupovaaran palvelut

Saapuminen

Tuupovaaran keskustaan pääsee bussilla. Bussilta Taidetalolle on n. 0,5 km matka. Lisätietoja bussien aikatauluista saa Matkahuollosta.

Hyödyllisiä linkkejä

Pohjoiskarjalaisia kirjailijoita

Sanaratas

Suomen kirjailijaliitto ry

Rihmasto

Kiiltomato

Fennica

KÄYNTIOSOITE

Virastotie 26 A, 82730 Tuupovaara.

 

Tuupovaaran tapahtumia

Tapahtumakalenteriin

 

Yhteistyössä

Pohjois-Karjalan kirjailijayhdistys Ukri ry

Tuupovaara-Seura ry

Suomen Maakuntakirjailijat ry

Taidemuseo ONNI

 

Lehdistökuvat

Ulkokuva 1

Ulkokuva 2

Kirjailijaresidenssin työhuone

Kirjailijaresidenssin keittiö

 

Kuvat: Jukka Moskuvaara

 

Artikkelit

Rajaseudun kirjallisuus